Bạn đang đọc Cuồng Võ Chiến Đế. Truyện này full gái – gái bất kể thể loại thu hết nhé.
Kiếp trước, gặp phản bội, trăm vị Võ Tôn vây công, chết thảm Kiêu Chiến tinh, ma xui quỷ khiến, trời cao cho Diệp Khinh Hàn một cơ hội làm lại.Hắn quật khởi mạnh mẽ, giết vào Cửu U địa phủ, chiến tận thiên chi kiêu tử, chân đạp chư hùng vạn tôn, thành tựu cuồng võ chiến đế, kiến cửu phẩm thần triều! Làm vạn thế người số một!

Cảnh giới:
– Tu giả tu luyện, Luyện Thể cảnh, Luyện Thể cảnh bên trong lại phân Luyện Thể sáu tầng cùng Võ Giả cảnh giới, sau đó là Nhiên Huyết cảnh, Khổ Hải cảnh, Mệnh Cung cảnh, Động Thiên cảnh, Đạo Tôn cảnh, Tiên Môn cảnh, Thần Võ cảnh, Đại Đế cảnh.
– Động Thiên cảnh, phân bốn cái cảnh giới nhỏ, Đạp Không, Vũ Thiên, Tiềm Long, Câu Thiên.
– Hạ Vị Thần , Trung Vị Thần , Thượng Vị Thần , Chủ Thần , Cự Thần , Chí Cao Thần ( Chí cao thần phân 3 loại . Bình thường . Đại Viên Mãn . Cực Hạn ) , Giới Chủ ( 9 Bậc
– Giới Chủ ., Ngụy Vĩnh Hằng ( Thánh Nhân ) , Đại Thánh
– Bất Hủ Linh Tiên , Bất Hủ Địa Tiên, Bất Hủ Thiên Tiên, Bất Hủ Huyền Tiên, Bất Hủ kim tiên, Bất Hủ Tiên Đế

Mới nhất
4 năm trước
Ái Mộ
vote
0
Người tặng
0
Bạc được tặng
Danh sách tặng bạc
 • Hiện chưa có ai tặng bạc cho truyện này!

Truyện cùng tác giả

Xiaolin Avatar Level: 3
  1,365
  1,659,970
  11,188,728
  loading
  Đang có 0 bình luận
  Image

  Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.