“Tiêu hao một năm bảy tháng tuổi thọ, có thể tăng lên Đồng Tử công.”

“Tiêu hao một năm bảy tháng tuổi thọ, có thể tăng lên Kim Chung Tráo.”

“Tiêu hao một năm bảy tháng tuổi thọ, có thể tăng lên Thiết Bố Sam.”

“Tiêu hao một năm bảy tháng tuổi thọ, có thể tăng lên Thập Tam Thái Bảo hoành luyện.”

“Chồng chất Kim Chung Tráo, Thiết Bố Sam, Thập Tam Thái Bảo hoành luyện, Đồng Tử công, thu hoạch được Kim Thân công!”

Đây là một cái tiêu hao tuổi thọ tăng lên võ công treo bức, tại dị giới muốn làm gì thì làm chuyện xưa!

Sinh tử coi nhẹ, không phục liền làm!


Hệ Thống Tu Luyện (Nhân Tộc Hệ Thống):
===Chân Thần Giới===
*Cự Liễu Đại Lục
1-Ngoại Công: Luyện Bì Mô -> Luyện Khí Huyết -> Luyện Gân Cốt (Tam Lưu) -> Đỉnh Phong (Nhị Lưu)
1.5-Nội Công: Luyện Nội Phủ
2-Nhân Thể Cực Hạn (Nhị Lưu Đỉnh phong):
– Nội Ngoại Nhất Thể
– Tông Sư (Nhất Lưu): Phổ Thông -> Đỉnh Tiêm
— Luyện Thể Tông Sư: Luyện và Dung Hợp Nhiều Ngoại Nội Công
3-Đại Tông Sư (Võ Đạo Thần Thoại):
– Ngưng Tụ: Tinh Lực Chi Hoa, Nguyên Khí Chi Hoa, Thần Niệm Chi Hoa (cái nào trước cũng được)
– Tam Hoa Tụ Đỉnh: Ngưng Tinh Khí Thần Tam Hoa

*Nguyên Châu
1->3-Phàm Thể
4-Đạo Thể : Nhất Trọng (Tam Hoa Tụ Đỉnh) –> Cửu Trọng
— Đạo Thể Viên Mãn: Mỗi Trọng của Đạo Thể đều có một lần Đạo Thể Viên Mãn (trừ Cửu Trọng). Mỗi Lần Viên Mãn sẽ tăng cơ hội dòm ngó Bản Nguyên, thức tỉnh
Thánh Năng.
— Bán Thánh: Thức Tỉnh Thánh Năng, Lực Lượng Siêu Việt Đạo Thể Cửu Trọng. Lúc này Thánh Năng còn mơ hồ, luyện tới khi ngưng thực hiển hóa thì Hiển Thánh
trong tầm tay.

*Cổ Thần Châu
5-Thánh Thể (Thánh Tôn):
– Nhất Trọng –> Thất Trọng (Tiểu Cự Đầu) –> Bát Trọng
– Cửu Trọng (Cự Đầu): Ngưng Tụ Thánh Vực (Viên Mãn)
— Thánh Thể ở Mỗi Trọng: Phổ Thông -> Cao Đẳng -> Chung Cực (Ẩn)
— Nửa Bước Đại Đế (Phân Tích Quy Tắc): Phân Tích 1%-99%
5.5-Đại Đế (Quy Tắc Thánh Thể): Nắm Giữ Quy Tắc (Lôi Đạo: 200 Quy Tắc)
— Bán Thần: Đại Đế nắm giữ Sáng Giới Chi Lực

===Nguyên Thế Giới (Minh Giới – Ám Giới)===
6-Thần Thể (Chân Thần) (Thần Văn):
– Phổ Thông
– 1 Thần Văn -> 1079 Thần Văn
— Cực Hạn: 1080 Thần Văn
— Phá Vỡ Cực Hạn: 1081 Thần Văn
7-Tôn Giả (Tiêu Chuẩn Giới):
– Phổ Thông -> Thâm Niên -> Đỉnh Tiêm (Lôi Đạo: 102 Tiêu Chuẩn Giới)
– Đại Tôn (Đại Thế Giới): Phổ Thông -> Thâm Niên -> Đỉnh Tiêm (Lôi Đạo: 100 Đại Thế Giới)
8-Chúa Tể (Cương Vực):
– Phổ Thông -> Thâm Niên -> Đỉnh Tiêm (Lôi Đạo: 100 Cương Vực)
– Đại Chúa Tể (Vực Giới): Phổ Thông -> Đỉnh Tiêm (Lôi Đạo: 1 Vực Giới Gấp 999 Lần)
8.5-Vấn Đạo Giả: Phổ Thông -> Đỉnh Tiêm -> Cực Hạn (Lôi Đạo Thủy Tổ Chi Lộ: Dung Hợp Huyết Mạch)
9-Thủy Tổ/Thánh Nhân: Nhất Kiếp –> Cửu Kiếp

Phương Pháp Thành Thế Tôn:
– Cách 1: Chưởng Khống Nguyên Thế Giới
– Cách 2: Dĩ Lực Chứng Đạo

===Nguyên Hải===
10-Thế Tôn

Ái Mộ
vote
0
Người tặng
0
Bạc được tặng
Danh sách tặng bạc
 • Hiện chưa có ai tặng bạc cho truyện này!
Xiaolin Avatar Level: 3
  1,365
  1,659,970
  11,188,728
  loading
  Đang có 0 bình luận
  Image

  Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.