Bạn đang đọc truyện Tu La Đế Tôn (Tu la ma đế) trên website Botruyen.com. Truyện harem nhé tầm 3 vợ

Lời nói đầu – giới thiệu bộ truyện Tu la ma đế Cô Đơn Địa Phi truyenfull, prc:

Thiếu niên Thạch Hạo, phản đoạt xá vô thượng cường giả, đến vô tận công pháp, võ kỹ, trận pháp, đan thuật, phù thuật các loại bí truyền, mở ra truyền kỳ chi lộ.

Cái gì thiên tài, cái gì bá chủ, ở trước mặt ta, đều là đến phủ phục.

Người không phục, giết!
—–
Tóm tắt hệ thống và vợ:
Vợ :
Ông Nam Tình — Tô Mạn Mạn — Ô Nguyệt Di

Hệ Thống Tu Luyện :
============Phàm Giới============
1-Phá Cực :
1.1-Võ Đồ : Sơ cấp (Nhất Cực) – Trung cấp(Nhị Cực) – Cao cấp (Tam Cực)
1.2-Võ Sư : Sơ cấp (Tứ Cực) – Trung cấp (Ngũ Cực) – Cao cấp (Lục Cực)
1.3-Võ Tông : Sơ cấp (Thất Cực) – Trung cấp(Bát Cực) – Cao cấp (Cửu Cực)
1.4-Thập Cực (Cực Hạn)

2-Dưỡng Hồn (Võ Tôn) : Nhất Bộ -> Cửu Bộ -> Thập Bộ (Cực Hạn)

3-Bỉ Ngạn : Nhất Đảo -> Cửu Đảo -> Thập Đảo (Cực Hạn)

4-Quan Tự Tại : Nhất Tướng -> Cửu Tướng ->Thập Tướng -> Dung Hợp (Cực Hạn)

5-Chú Vương Đình : Nhất Vương -> Cửu Tướng -> Thập Vương -> Dung Hợp (Cực Hạn)

6-Bổ Thần Miếu :
6.1-Sơ kỳ – Trung kỳ – Hậu kỳ ( Chưa Đốt Hương Hỏa)
6.2-Đỉnh Phong (Đốt Hương Hỏa)

7-Đại Tế Thiên :
7.1-Nhất Tế -> Thập Tế (Max 99 ngày : thiên địa cải tạo)
7.2-Hướng mình hiến tế (Cực Hạn)

8-Đăng Thánh Vị : Nhất Bộ -> Cửu Bộ -> Thập Bộ (Cực Hạn)

9-Tiếp Thiên Lộ :
9.1-Phổ Thông : 1 Bước – 499 Bước
9.2-Đại Thành : 500 Bước – 999 Bước
9.3-Cực Hạn : Ngàn Bước -> Vòng Tròn

10-Trúc Thiên Thê :
10.1-Phổ Thông : 1 Giai -> 89 Giai
10.2-Đỉnh Cao : 90 Giai -> 98 Giai
10.3-Siêu Cấp Đỉnh Cao : 99 Giai
10.4-Cực Hạn : 100 Giai -> 110 Giai -> 111 Giai (Sáng Tạo Quy Tắc) (Max)

============Tiên Giới============
11-Đồng Giáp Tiên : Nhất Tinh -> Cửu Tinh
*Cực Hạn : Thập Tinh -> Thập Bát Tinh

12-Ngân Linh Tiên : Nhất Tinh -> Cửu Tinh
*Cực Hạn : Thập Tinh -> Thập Bát Tinh

13-Kim Nguyên Tiên : Nhất Tinh -> Cửu Tinh
*Cực Hạn : Thập Tinh -> Thập Bát Tinh

14-Ngọc Tiên : Nhất Tinh -> Cửu Tinh
*Cực Hạn : Thập Tinh -> Thập Bát Tinh

14.5-Chuẩn Tiên Vương : Nhất Bộ -> Cửu Bộ (Max 99 quy tắc)

15-Tiên Vương : Nhất Tinh -> Cửu Tinh
*Cực Hạn : Thập Tinh -> Thập Bát Tinh

15.5-Chuẩn Tiên Tôn : Tiểu Thành -> Đại Thành (nắm giữ 1 tia bản nguyên đạo 1 hệ)

16-Tiên Tôn : (1 Bản Nguyên Đại Đạo )

17-Thiên Tôn(Đế Tôn) : (9 Bản Nguyên Đạo Đạo)

Ái Mộ
vote
0
Người tặng
0
Bạc được tặng
Danh sách tặng bạc
 • Hiện chưa có ai tặng bạc cho truyện này!
Xiaolin Avatar Level: 3
  1,365
  1,659,970
  11,188,728
  loading
  Đang có 0 bình luận
  Image

  Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.